PROJELERİMİZ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ)

Projelerimiz

Devam Eden Projeler

 Patates (Solanum tuberosum L.) Çeştlerinde Tuz Stresi ve Rhizoctonia solani Kühn İteraksiyonunun Moleküler Düzeyde İcelenmesi, ESOGÜ BAP Projesi, (Proje No: 201423A216), 2015-

 Zeytinde Don ToleransıYüksek Çeşt Gelişirilmesi ve Don Stresinde Protein ve Karbonhidrat Metabolizmasıdan Sorumlu Aday Genlerin Belirlenmesi, TÜBİAK TOVAG Projesi (Proje No:215O811), 2017-

TamamlanmışProjeler

 Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) Bitkisinde Soğk Stresine Toleransı Fizyolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araşııması TÜBİAK TOVAG Projesi (Proje No:214O016), 2014-2017.

 Cevizde Düşk Sıaklı Stresinin Protein Metabolizmasıa Etkileri. ESOGÜ BAP Projesi (Proje No: 201623A101), 2016-2017.

 Çilek (Fragaria x ananassa) Bitkisinde Yüksek Sıaklı Stresi Sıasıda Sentezlenen Proteinlerin Belirlenmesi. ESOGÜ BAP Projesi (Proje No: 2013/23038), 2013-2016.

 Türkiye Yerli Tavuk Irklarıda Tümör Viral B Lokusunun Belirlenmesi, TÜBİAK PROJESİ 2015 - 2016.

 Çoruh Vadisi’nde, Meyvelerde Zarar Yapan Afit (Aphididae: Hemiptera) Türleri ve Bunları Parazitoitlerinin DNA Barcoding Yöntemi ile Belirlenmesi, TÜBİAK Projesi, 111R022, 2011-2014.

 Eskişhir Bölgesinde Yetişirilen Siyah Alaca Sığılarıda BazıSığı Genetik Kusurlarıı BLAD DUMPS BC ve FXID PCR RFLP Yöntemi Kullanıarak Belirlenmesi, ESOGÜ BAP Projesi, 2012 - 2014.

 Yüksek Sıaklı Stresinin Domates Bitkisinde Antioksidan ve Protein Metabolizmasıa Etkileri, ESOGÜ BAP Projesi (Proje No: 201323006), 2013-2014.

 BazıTaze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Bor Uygulamalarıa Tepkileri, ESOGÜ BAP Projesi (Proje No:201223A105), 2012-2013.

 Kadmiyum Uygulamalarıı Marul (Lactuca sativa L.) Bitkisinde Antioksidant, Karbonhidrat, Protein Metabolizmasıve Kadmiyum DağıııÜzerine Etkileri, ESOGÜ BAP Projesi (Proje No: 200823023), 2008-2012.