PROJELERİMİZ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ)

Projelerimiz

ESOGU-BAP 200823023

Kadmiyum Uygulamalarının Marul (Lactuca sativa L.) Bitkisinde Antioksidant, Karbonhidrat, Protein Metabolizması ve Kadmiyum Dağılımı Üzerine Etkileri

 Proje No: 200823023 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ece TURHAN 

Proje Tarihi: 2008-29.08.2012 

Toprakta ve sulama sularında bulunan ağır metal kirliliği, artan nüfus, kentleşme, sanayileşme ve tarım alanlarında aşırı gübre kullanımı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Bütün toksik metaller içerisinde Cd bitki büyümesi ve insan sağlığına verdiği zarar bakımından en üst sırada yer alır. Cd’ un alınımı ve bitkilerde birikimi, besin zinciri yoluyla insanlarda ciddi sağlık sorunları yaratmaktadır. Son yıllarda Cd toksisitesi dünyada potansiyel bir tarım ve çevre sorununa dönüşmüştür.

Genellikle yaprağı yenen sebzelerin Cd kapsamının diğer bitkilerden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu araştırma projesinde, kadmiyum (CdNO4) uygulamalarına (stresine) maruz bırakılan “Yedikule” marul çeşidi bitkilerinde meydana gelen zararlanma ve kadmiyumdan kaynaklanan ağır metal stresinin antioksidatif savunma, karbonhidrat ve protein metabolizmasına ve bitkide kadmiyumun dağılımına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Pek çok araştırma; ağır metallerin miktarı doğal sınırlar içinde olsa bile, kabul edilebilir metal içeriğinin sebzelerin yenilebilir kısımlarında fazla olabileceğine işaret etmektedir. Bu yüzden, bitkilerde ağır metal stresinin metabolizması üzerine araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Bu projenin tamamlanması ile elde edilecek sonuçların, bitki fizyolojisi ve insan sağlığı açısından dünya ve ülkemiz bilimine yararlı katkılarda bulunması ümit edilmektedir.

 

 

ESOGÜ BAP 201223006

Eskişehir Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Bazı Sığır Genetik Kusurlarının (BLAD, DUMPS, BC ve FXID) PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi

Proje No: 201223006

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Muhammet Kaya

Proje Tarihi: 2012

Türkiye’de Siyah Alaca ırkı sığırlar et ve süt üretiminde önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Bu nedenle Siyah Alaca sığırlarında görülen genetik kusurların belirlenmesi başta döl verimi olmak üzere süt ve et üretimi bakımından zorunluluk arz etmektedir. BLAD (Sığır Lökosit Bağlanma yetmezliği), DUMPS (Üridin Monofosfat Sentetaz Eksikliği), BC (Sitrülin Birikimi)  ve FXID (Faktör XI Eksikliği) sığırlarda ekonomik kayıplara neden olan başlıca kalıtsal kusurlardır.

Bu çalışmada 200 adet Siyah Alaca sığırı materyal olarak kullanılacak ve BLAD, DUMPS, BC ve FXID genotipleri belirlenecektir. Genomik DNA izolasyonu taze kandan yapılacaktır. BLAD, DUMPS, BC ve FXID’e neden olan gen bölgesi PCR ile çoğaltıldıktan sonra sırasıyla BLAD, DUMPS ve BC ye ait PCR ürünleri TaqI, AvaI ve AvaII restriksiyon endonükleaz enzimleri ile muamele edilecektir. PCR-RFLP işleminden sonra BLAD, DUMPS, BC ve FXID genotipleri agaroz jel elektroforezinden yararlanılarak tespit edilecektir. Olası genetik varyasyonlardan faydalanılarak mutant gen veya genlerin frekansı tahmin edilecektir.