FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
 
 

Başkan/Dekan Vekili

Rektör Yrd. Prof. Dr. Kamil ÇOLAK

Üye

Prof. Dr. Rafet ASLANTAŞ

Üye

Prof. Dr. Halil İbrahim ERKOVAN

Üye

Prof. Dr. Mehmet Demir KAYA

Üye

Doç. Dr. Coşkun GÜÇLÜ

Üye

Doç. Dr. Sibel SARIÇAM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel AKSOY