TR | EN
Bitki Patolojisinde Biyoinformatik Analizler Uygulamalı Eğitimi
16.08.2021

Düzenleme kurulu ve eğitmenleri arasında Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü akademik personeli Dr. Öğretim Üyesi Serkan ÖNDER’in de bulunduğu, TÜBİTAK-BİDEB destekli “Bitki Patolojisinde Biyoinformatik Analizler Uygulamalı Eğitimi” Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ev sahipliğinde 27 Eylül – 01 Ekim 2021 (5 gün) tarihleri arasında düzenlenecektir.

Ziraat Fakültesi ve eşdeğer fakülte mezunları başta olmak üzere Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyoloji ve diğer ilişkili disiplinlerin lisansüstü öğrencileri, genç araştırmacıları ve uzmanlarına yönelik olarak düzenlenen eğitim kapsamında temel genetik konularla giriş yapılacak olup DNA Dizileme Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri, Genom Veri Bankaları, Bitki Patolojisinde Filogenetik, Biyoinformatik ve DNA Analizleri, DNA Analizleri, NGS'nin Bitki Patolojisinde Kullanımı, Biyoinformatiğin Gücü: CRISPR-Cas9 Teknolojisi ve Fitopatolojide Kullanımı, NGS için Kullanılan Farklı Nükleik Asit Tipleri, NGS için Örnek Hazırlama, Nükleik Asit İzolasyon Yöntemleri ile Kalite ve Miktar Ölçümleri, NGS için cDNA Kütüphanelerinin Oluşturulması, Bitki Patolojisinde Kullanılacak NGS Platformunun Seçim Kriterleri, NGS Veri Analiz Programları, Geneious Prime'a Giriş, Ham Veri Dosyasının Kalite Kontrolleri, Adaptörlerin Temizlenmesi ve Veri Dosyasının Çalışmaya Hazır Hale Getirilmesi, DeNovo Assembly Araçları ve DeNovo Assembly Analizi, NGS Verilerinin Referans Genoma Haritalanmasında Kullanılan Araçlar ve Genom Haritalama Analizleri, Tüm Genomun Elde Edilmesine Yönelik Çalışmalar ve Primer Tasarımı, Bilinmeyen Bitki Virüslerinin NGS ile Teşhisi konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir.

Söz konusu eğitim ile ilgili başvurular devam etmekte olup başvuru için detaylı bilgilere https://www.ohu.edu.tr/biyoinformatik2019/sayfa/ana-sayfa web sayfası aracılığı ile ulaşılabilir.