TR | EN
Kısmi Zamanlı Çalışma Başvurusu
15.09.2022

       Sevgili öğrencilerimiz, Kısmi Zamanlı Çalışma başvuruları başlamış olup başvuru formunu Fakültemiz Web Sayfasından veya Öğrenci İşleri Birimi'nden temin edebilir ve  formunu doldurup aşağıda belirtilen belgeleri hazırladıktan sonra en geç 14 Ekim 2022 Cuma gününe kadar Öğrenci İşleri Birimine teslim edebilirsiniz.

 

İstenilen Belgeler

 1. 1 adet vesikalık fotoğraf.
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Öğrenciye ait ulaşabilecek adres ve cep telefonu numarası.
 4. Öğrenci kimlik kartı fotokopisi.
 5. E-devlet üzerinden Müstehaklık belgesi

***Ara sınıf öğrencileri TRANSKRİPT ekleyeceklerdir.

Kısmi Zamanlı Öğrencilerde Aranacak Şartlar

 1. Tezsiz yüksek lisans özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemize kayıtlı öğrenci olmak.
 2. Disiplin cezası almamış olmak.
 3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.
 4. Çalışırken iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak
 5. Yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 6. S.K.S.Daire Başkanlığı çalıştırılacak işin özelliği nedeniyle özel koşullar belirleyebilir.

    

        Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu