TR | EN
PROJELERİMİZ (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ)

Devam Eden Projeler

Yıl

Proje Kodu

Desteklendiği Kurum

Proje Adı

2017-

215O811

TÜBİTAK TOVAG

Zeytinde Don Toleransı Yüksek Çeşit Geliştirilmesi ve Don Stresinde Protein ve Karbonhidrat Metabolizmasından Sorumlu Aday Genlerin Belirlenmesi

2019-

201923A117

ESOGÜ BAP

Yüksek Sıcaklık Stresinin Taze Fasulye Genotiplerinde Isı Şoku Proteinlerine Etkileri

2019-

201923A128

 

ESOGÜ BAP

Domates Bitkisinde Peroksidaz Enziminin Oksidatif Strese Bağlı Değişiminin Moleküler Düzeyde İncelenmesi

2020-

2020-2931

ESOGÜ BAP

Dışsal Sukroz Uygulamalarının Üşüme Zararı Koşullarında Domates Bitkisinde Sukroz ve Nişasta Metabolizmasına Etkileri

 

Tamamlanmış Projeler

Yıl

Proje Kodu

Desteklendiği Kurum

Proje Adı

2008-2013

200823023

ESOGÜ BAP

Kadmiyum Uygulamalarının Marul (Lactuca sativa L.) Bitkisinde Antioksidant, Karbonhidrat, Protein Metabolizması ve Kadmiyum Dağılımı Üzerine Etkileri

2008-2014

111R022

TÜBİTAK TOVAG

Çoruh Vadisi’nde, Meyvelerde Zarar Yapan Afit (Aphididae: Hemiptera) Türleri ve Bunların Parazitoitlerinin DNA Barcoding Yöntemi ile Belirlenmesi

2008-2011

108O063

TÜBİTAK TOVAG

Yüksek Sıcaklık Stresinin Çilek Bitkisinde Antioksidant, Karbonhidrat ve Protein

Metabolizmasına Etkileri

2012-2013

201223A105

ESOGÜ BAP

Bazı Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Bor Uygulamalarına Tepkileri

2012-2014

OUAP(Z)–2012/8

BURSA ULUDAĞ BAP

Çilekte Yüksek Sıcaklık Stresi Sırasında Farklı İfade Edilen Aday Genlerin ve Proteinlerin Belirlenmesi

2012-2014

KUAP(Z)-2012/50

BURSA ULUDAĞ BAP

Bursa Siyahı İncir Çeşidinin SSR Moleküler Markırları Kullanılarak Tanımlanması

2012-2014

2012-2306

ESOGÜ BAP

Eskişehir Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Bazı Sığır Genetik Kusurlarının (BLAD, DUMPS, BC ve FXID) PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi

2013-2014

201323006

ESOGÜ BAP

Yüksek Sıcaklık Stresinin Domates Bitkisinde Antioksidan ve Protein Metabolizmasına Etkileri

2013-2015

2013/23038

ESOGÜ BAP

Çilek (Fragaria x ananassa) Bitkisinde Yüksek Sıcaklık Stresi Sırasında Sentezlenen Proteinlerin Belirlenmesi

2013-2015

112R022

TÜBİTAK KBAG

Rasyona Omega-3 Yağ Asidi Katkısının Koyunlarda Erken Gebelik Dönemine Etkisi: Endometrial Global Mikrorna Ekspresyon Profilinin Belirlenmesi

2013-2015

201323D15

ESOGÜ BAP

Çinko Uygulamasının Tuz Stresi Koşullarında Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinin Fizyolojik, Biyokimyasal ve Mineral Element İçeriği Üzerine Etkisi

2014-2017

214O016

TÜBİTAK TOVAG

Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) Bitkisinde Soğuk Stresine Toleransın Fizyolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

2015-2016

214O731

TÜBİTAK TOVAG

Türkiye Yerli Tavuk Irklarında Tümör Viral B Lokusunun Belirlenmesi

2015-2018

201423A216

ESOGÜ BAP

Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Tuz Stresi ve Rhizoctonia solani Kühn İnteraksiyonunun Moleküler Düzeyde İncelenmesi

2016-2017

201623A101

ESOGÜ BAP

Cevizde Düşük Sıcaklık Stresinin Protein Metabolizmasına Etkileri

2018-2019

201823A118

ESOGÜ BAP

Denizli ve Gerze Yerli Tavuk Irklarının TVB Lokusundaki Yeni Polimorfizmlerin Araştırılması

2018-2019

2018-2219

ESOGÜ BAP

Trichoderma Türlerinin Rhizoctonia solani Üzerinde Bazı Litik Enzim Aktiviteleri

2018-2019  

201823A107

ESOGÜ BAP

Eskişehir Bölgesi Özel At Çiftliklerinde Yetiştirilen Damızlık Arap Atlarında Şiddetli Kombine İmmun Yetmezliği (SCID)'nin Araştırılma