TR | EN
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

      

Genel Bilgiler


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2011 tarih ve 606 sayılı kararı ile Fakültemizde Biyosistem Mühendisliği Bölümünün açılması uygun görülmüştür. Biyosistem mühendisliği, mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir. Biyosistem Mühendisliğinin çalışma konuları; tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri, enerji ve makinalar, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları, tarımsal yapılar, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanın geliştirilmesinden oluşmaktadır. Uzmanlık alanları ise,  arazi ve su kaynakları, tarımsal enerji sistemleri, tarımsal makine sistemleri ve tarımsal yapılar dört ana başlık altında toplanmıştır.


Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nün hedefi; doğal yapıya zarar vermeden, çevreyle dost, sürdürülebilir bir tarım anlayışıyla verim artışı sağlayan tarım tekniklerinin ve makinelerinin geliştirilmesidir. Ayrıca tarımsal mekanizasyon ve tarımda enerji kullanımı konularında tarım sektörünün gereksinim duyduğu bilginin üretilmesiyle evrensel bilime katkıda bulunarak, gerek bölgesel ve gerekse uluslararası boyutta çevreye zarar vermeyen uygun tarım tekniklerinin geliştirilmesi de bölümün hedefleri arasındadır.