TR | EN
GENEL BİLGİLER (TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ)

Genel Bilgiler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2011 tarih ve 606 sayılı kararı ile Fakültemizde Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünün açılması uygun görülmüştür. 2012-2013 öğretim döneminde ek yerleştirme ile öğrenci alınarak öğretim faaliyetlerine başlanmıştır.

 Hızla gelişen ve birçok alana uygulanan Biyoteknoloji genetik, moleküler biyoloji ve hücre biyolojisi ve diğer birçok disiplinler arası çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bitkisel ve hayvansal üretime konu olan canlılar olarak kısaca özetlenebilecek olan tarımda, biyolojik girdilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Ziraat Fakültelerinin temel görevlerinden ve hedeflerindendir. Özellikle bitki ve hayvanların geliştirilmesinde kullanılan klasik ıslah yöntemleri bu güne kadar tarıma ve insanlığa önemli hizmetler vermiş olmasına karşın Biyoteknolojik yöntemler bu geliştirmede zaman ve fonların daha etkin ve verimli harcanmasına imkân vermektedir. Bunun yanında Biyoteknoloji klasik yöntemlerle düşünülmesi dahi mümkün olmayan birçok geliştirme çalışmasına imkân verebilmektedir.

Gelişen dünyada bilimsel araştırmaların temelini ve en verimlilerini disiplinler arası çalışmalar oluşturmaktadır. Bu nedenle biyoloji, kimya vb. temel bilimlerle uygulamalı zirai alanların işbirliği çok etkili sonuçlar vermektedir. Tarımın tüm dallarını kapsayacak şekilde çalışmaların yürütüldüğü Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma konuları ana hatlarıyla Bitkisel Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji ile Hayvansal Biyoteknoloji olup; moleküler biyoloji, genetik mühendisliği, genomik, proteomik, moleküler ıslah, genetik transformasyon teknikleri, genetik değişimlerin tespiti ve doku kültürü gibi değişik teknik ve yöntemleri kapsamaktadır. 

Misyon

Tarımsal biyoteknoloji alanında, farklı disipliner yaklaşımlardan yararlanarak, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda tarımdaki gelişmelere hız verebilecek nitelikte donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Tarımsal biyoteknoloji alanında verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası alanda saygın, araştırmaları ile uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmak.