TR | EN
MEZUNLARIN İŞ OLANAKLARI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı il-ilçe müdürlükleri, biyoteknoloji enstitüleri, araştırma enstitüleri, tarımsal analiz laboratuvarları, tohum ve tarımsal ilaç şirketleri, seracılık sektörü, bankalar, tarımsal amaçlı kooperatifler, araştırıcı ve öğretim üyesi olarak üniversiteler, faaliyet alanı biyoteknoloji olan özel sektör kuruluşları.