TR | EN
PROGRAM ÇIKTILARI

-Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini tarımsal alanlarda kullanabilme becerisi

-Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişime yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme

-Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek ve güncel sorunlara çözüm arayacak düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme

-Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip bireyler olabilme

-Canlı varlıkları çeşitlilik, yapı, işlev ve işleyiş, organizasyon, ortamsal ve karşılıklı etkileşimler bağlamında tanıyıp algılama, önemini kavrayabilme ve irdeleyebilme becerisi

-Hayvansal ve bitkisel üretimde verimliliğin arttırılabilmesine yönelik çözüm yolları üretebilme becerisi

-Tarımsal biyoteknoloji ve diğer ziraat mühendisliği alanlarındaki temel bilgilere sahip olma, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak, amaca uygun gerekli verileri tanımlama, bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama ve sorun çözme becerisi

-Bitki ve hayvan ıslahı konularında klasik ıslah yöntemleri yanında moleküler ıslah konularında teorik ve uygulamalı (arazi ve laboratuvar) bilgi sahibi olma, bu bilgileri doğru olarak kullanabilme ve aktarabilme becerisi

-Tarımda istenen düzeyde verimin ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve değerlendirebilme becerisi

-Günümüz sürdürülebilir tarım sisteminde biyoteknolojik uygulamalarla tarımın geleceğine yön verebilme becerisi