TR | EN
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

      

Genel Bilgiler

1995 yılında kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi’nin, Bahçe Bitkileri Bölümü 2006 yılında aktif hale geçmiştir. Bölüm, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Yükseklisans düzeyinde eğitime başlamıştır.  Lisans düzeyinde eğitim-öğretime ise 2011-2012 döneminde başlanmış olup, bölümde 1 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüz, Bağ Yetiştirme ve Islahı, Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı ve Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı olmak üzere dört anabilim dalını içermekte ve bu anabilim dallarında akademik faaliyet ve çalışmalarına devam etmektedir.

Misyon

Eğitimde, Bahçe Bitkileri alanında çevreye duyarlı, sürdürülebilir tarım esaslarına bağlı, üretim ve yetiştiricilik konularında bilgiye ulaşma ve sentezleyerek kullanabilme yeteneğinde ziraat mühendisi yetiştirmektir. Bilimsel araştırmalar boyutunda ise, saha ile entegrasyonunu gerçekleştirmiş, bölgesel sorunlara ve gelişime katkı sağlayacak, yeniliklere öncelik veren, temel araştırmalar yürütmektir.

Vizyon

Bahçe bitkileri alanında öncelikle yöremiz, bölgemiz ve ülkemizin sorunlarına ve yanı sıra evrensel sorunlara duyarlı yaklaşımlar sergileyen, verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası alanda kabul gören teknik elemanlar yetiştiren, araştırmaları ile uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmak.

Mezunların İş Olanakları

Kamu kurumları, bankalar, tohum ve tarımsal ilaç şirketlerinde, bahçe bitkileri ürünlerini işleyen fabrikalar, ürünlerin depolanması ve muhafazası konusunda çalışan firmalar, tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici ve ihracatçı birlikleri ile kalite kontrol ve ar-ge laboratuvarlarında çalışabilecekleri gibi, birçok firmaya danışmanlık yapabilirler.

Ayrıca çeşitli meyve ve sebze türlerinin ticari yetiştiriciliği, bağcılık, fidancılık, fidecilik, seracılık, süs bitkileri yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, soğuk hava tesisi işletmeciliği, zirai ilaç, tohum, gübre üretimi ve ticareti gibi faaliyetlerde de bulunabilirler

Laboratuvarlar

Bahçelerimiz

Bölüm Olanakları

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç Yerleşkesi’nde bölüme ayrılan arazilerde;

  • 70 da muhtelif yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinden oluşan koleksiyon bahçesi (elma, armut, erik, kiraz, vişne, şeftali, nektarin), 6 dekar elma bahçesi, 1 da üzümsü meyve (çilek) parseli, 10 da sebze parseli bulunmaktadır.
  • 500 m2’lik plastik sera mevcuttur.
  • Ayrıca bilimsel çalışmaların laboratuar boyutunda fizyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Sarıcakaya - Mayıslar Yerleşkesi’nde Fakültemize ait arazilerde;

  • 400 dekar alanda çeşitli meyve türlerinden oluşan meyve bahçesi bulunmaktadır. Kiraz, nar, zeytin, erik, incir, şeftali, kayısı, Trabzon hurması, Antep fıstığı yetiştirdiğimiz türlerden bazılarıdır.
  • Mayıslar yerleşkesinde yer alan fakültemize ait binada, zeytinyağı sıkma tesisi kurulmuş olup, 2011 yılı sonunda faaliyetine başlamıştır.

Sarıcakaya - Mayıslar yöresi iklim koşulları nedeniyle mikroklima özelliğine sahip olup, Ege-Akdeniz iklimine benzer iklim özelliği taşımaktadır. Bu durum Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği açısından büyük bir avantajdır.

Sarıcakaya-Mayıslar Yerleşkesindeki Bahçelerimiz

Eğitim Amaçları

Doğal çevreye, topluma ve insana duyarlı, mesleğinin toplum için önemini kavramış, sektöre yönelik temel bilgiye ve uygulama becerisine sahip, yaşam boyu öğrenmenin önemini algılamış, dolayısı ile ziraat alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilen, bölge ve ülke sektör ve üreticilerine sağlıklı bilgi ulaştıran, bilimsel düşünme biçimini ve insanlığın refahı için çalışmayı benimseyen, ziraat mühendisleri yetiştirmektir.

Program Çıktıları

Bahçe Bitkileri ve diğer ziraat mühendisliği alanlarındaki temel bilgilere sahip olma, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak, amaca uygun gerekli verileri tanımlama, bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama ve sorun çözme becerisi

Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında teorik ve uygulamalı (arazi ve laboratuvar) bilgi sahibi olma, bu bilgileri doğru olarak kullanabilme ve aktarabilme becerisi

Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verimin ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve değerlendirebilme becerisi

Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynaklar ve çevrenin korunması ile sürdürülebilir kullanımı için yöntemleri uygulama becerisi

Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, adlandırabilme ve yetiştirebilme becerisi

Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme yeterliliği

Bahçe bitkilerine ait tür ve çeşitlerin çoğaltma materyallerinin (tohum, fide, fidan) üretimi konularında bilgi ve beceri sahibi olma

Bahçe Bitkilerinde biyoteknoloji konusunda teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olma

İyi tarım uygulamaları konusunda bilgi sahibi olarak, Bahçe Bitkilerinde kültürel işlemlere doğru zamanda karar verme, bahçe bitkilerinde meydana gelen hastalık ve zararlıları tanımlayabilme becerisi

Bahçe ürünlerinde derim, derim sonrası ve muhafazada oluşan değişimleri inceleme ve muhafaza koşulları hakkında bilgi sahibi olma

Bireysel, çoklu ve farklı disiplinli takımlarda etkin çalışabilme ve bu konuda sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip olma

Seramız