PROJELERİMİZ (ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ)

Projelerimiz

Bölümümüz de bir adet 201223006 nolu ve “Eskişehir Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Bazı Sığır Genetik Kusurlarının (BLAD, DUMPS, BC ve FXID) PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi” başlıklı BAP projesi 99645,69TL ve 18 ay süre ile desteklenmektedir.