TR | EN
KARADUMAN BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ TESCİL OLDU.
2.07.2021
Öne çıkan görsel

Yöneticiliğini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Yaşar KARADUMAN’ın yaptığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilip 2015-2020 yılları arasında  yürütülen TÜBİTAK-214O050 No’lu “Bisküvilik Kalitesi Yüksek Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesi ve Yerel Popülasyonların Bisküvilik Kalitesi Bakımından Taranması” Projesi kapsamında “KARADUMAN” ismi ile geliştirilen bisküvilik buğday çeşidi T.C. Tarım Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına TTSM-3543 tescil kodu ile 14 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

“KARADUMAN” kışlık üretim özellikle sulu koşullara ve yağışı >500.0 mm’nin üzerinde olan bölgelerde yetiştirilmeye çok uygun, yüksek tane verimli, orta boylu ve başaklanma süresinde, sarı pasa ve yatmaya dayanıklı bir çeşittir. İyi tane fiziksel özellikleri, düşük su absorpsiyonu ve özellikle çok zayıf gluten ve hamur reolojik özelliklerine sahiptir. Çeşidin geliştirilme sürecinde projede İlimizin en önemli tahıla dayalı sanayi kuruluşlarından olan ETİ-Gıda A.Ş. ile de ortak çalışılmış olup ürün-yapım denemeleri iki yıl süre ile ilgili kuruluşa ait ARGE Merkezi tarafından yapılmıştır. ETİ-Gıda A.Ş. tarafından yapılan değerlendirmelerde “KARADUMAN” çeşidine ait unlardan elde edilen hamurların viskoelastik özelliklerinin üretim sırasından kondisyone edilmesi amacıyla katkı maddeleri ile modfikasyona ihtiyaç duyulmadan (proteaz enzimi ve sülfitli bileşikler ile) doğrudan doğruya bebe bisküvisi gibi gluten gelişiminin çok sınırlı tutulmasına ihtiyaç duyulan ekstrude yumuşak buğday ürünleri yapımında kullanılabileceği belirlenmiştir. Bu özellikleri ile çeşide ait unlar insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler yanında, üretimde girdi ekonomisi, proses kontrolü ve kolaylığı sağlayarak sektörün ulusal ve uluslarası alanda rekabet gücünü arttıracaktır. Çeşide ait tohumluk üretimi Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geniş alanlarda yapılmakta olup, en kısa sürede üretime kazandırılacaktır. Çeşit hakkında daha detaylı bilgilere aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

bugday_karaduman.pdf