TR | EN
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
 
 

Dekan Vekili

Prof. Dr. Hakan DEMİRAL

Üye

Prof. Dr. Yakup ÖZKAN

Üye

Prof. Dr. Nevzat KONAR

Üye

Prof. Dr. Süleyman AVCI

Üye

Doç. Dr. Koç Mehmet TUĞRUL

Üye

Doç. Dr. Canan KOP BOZBAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜLBANDILAR