TR | EN
MİSYON - VİZYON
Misyon: 
 
Fakültemizin misyonu; Eskişehir başta olmak üzere bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu zirai konulara yönelik araştırmalar yaparak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunarak nitelikli bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
 
Vizyon: 
 
Fakültemizin vizyonu; bilim ve tekniği toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanan, kendine güvenli, dürüst, farklı disiplinlerle ortak çalışabilen, çevre bilinci gelişmiş, etik sorumluluğa ve meslek ahlakına sahip, yeniliklere açık ziraat mühendisleri yetiştirmektir.