TR | EN
FAKÜLTE OLANAKLARI
  Fakülte Olanakları

Ziraat Fakültesi Kütahya yolu üzerinde Ali Numan Kıraç Yerleşkesinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Fakültenin amacı; bilim ve tekniği toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanan, kendine güvenli, dürüst, farklı disiplinlerle ortak çalışabilen, çevre bilinci gelişmiş, yeniliklere açık ve meslek ahlakına sahip ziraat mühendisleri yetiştirmek, ülkenin ihtiyaç duyduğu konulara yönelik araştırmalar yaparak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunarak nitelikli bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Fakülte yerleşkesi 125 dekar olup araştırma ve uygulama amaçlı kullanılan 300 dekar deneme arazisi ile toplam 850 m2’lik 3 adet sera bulunmaktadır. Sarıcakaya Mayıslar Yerleşkesinde 400 dekar araştırma ve uygulama arazisi ile 200 m2’lik 1 adet sera, zeytinyağı işleme tesisi ve soğuk hava deposu yer almaktadır. Bilimsel çalışmalar ve öğrenci uygulamaları için; Bahçe Bitkileri Bölümünde Pomoloji ve Doku kültürü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama, Tarla Bitkileri Bölümünde Tohumluk, Sitoloji, Kalite, Doku Kültürü, Tıbbi Bitkiler, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarları ile Zootekni Bölümünde Etlik Piliç Araştırma ve Deneme Kümesi ve Koyunculuk Araştırma Birimi mevcuttur. Yerleşkede öğrencilere yönelik kütüphane ve bilişim laboratuvarı yer almaktadır.