TR | EN
PROJELERİMİZ (ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ)

Projelerimiz

Tamamlanan Projeler

201223006 nolu “Eskişehir Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Bazı Sığır Genetik Kusurlarının (BLAD, DUMPS, BC ve FXID) PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi” başlıklı BAP projesi 99645.69TL ve 18 ay süre ile desteklenmiştir.

112R022 nolu “Rasyona Omega-3 Yağ Asidi Katkısının Koyunlarda Erken Gebelik Dönemine Etkisi: Endometrial Global mikroRNA Ekspresyon Profilinin Belirlenmesi ” başlıklı TÜBİTAK projesi 154051TL ve 24 ay süre ile desteklenmiştir.

14/AR-GE/55 nolu “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islah Ülkesel Projelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı TAGEM projesi 95000TL ve 24 ay süre ile desteklenmiştir.

114O710 nolu “Farklı Ağırlıklarda Kesilen Anadolu Mandalarında Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı TÜBİTAK projesi 59400TL ve 24 ay süre ile desteklenmiştir.

60MANDA2011-01 nolu “Tokat Halk Elinde Ülkesel Manda Islahı” başlıklı TAGEM projesinin I. etabı 1000000TL ve 60 ay süre ile desteklenmiştir.

Devam Eden Projeler

60MANDA2011-01 nolu “Tokat Halk Elinde Ülkesel Manda Islahı” başlıklı TAGEM projesinin II. etabı 1000000TL ve 60 ay süre ile desteklenmektedir.

2015-900 nolu “Gezinme Alanındaki Bitki Çeşidinin Serbest Otlaklı Sistemde Yetiştirilen Etlik Piliçlerde Performans ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri” başlıklı BAP projesi 87700.77TL ve 24 ay süre ile desteklenmektedir.

2017-1463 nolu “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Laboratuvarı Altyapı Projesi” başlıklı BAP projesi 362500TL ve 6 ay süre ile desteklenmektedir.

2017-1472 nolu “Etlik Piliçlerin Erken Dönem Beslenmesinde Valin Oranı Değiştirilmiş Dallanmış Zincirli Amino Asitlerin Kullanımı Hızlı Destek Projesi” başlıklı BAP projesi 13368.90TL ve 12 ay süre ile desteklenmektedir.

2017-1768 nolu “Etlik Piliçlerde Beta Alanin'in İn Ovo veya Yem ile Verilmesinin Sindirim Sistemi, Kas gelişimi, Et Kalitesi ve Performans Üzerine Etkileri” başlıklı BAP projesi 14947.50TL ve 12 ay süre ile desteklenmektedir.

2017-1783 nolu “Etlik Piliç Beslemede L- Glutamin Kullanımı” başlıklı BAP projesi 14943.90TL ve 12 ay süre ile desteklenmektedir.