TR | EN
PROJELERİMİZ (TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ)

Tamamlanan Projeler

Proje Desteği/No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

Başlama Tarihi/Bitiş Tarihi

Proje Destek

Miktarı (TL)

         
         

BAP

200523005

Prof.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU

Artan azot ve fosfor dozlarının tritikalenin azot, fosfor kullanım etkinliğine, protein, nitrat içeriği ve tane verimi üzerine etkileri

25.08.2005/

25.02.2008

 

152 128,00

 

BAP

200623033

Doç.Dr. Nihal KAYAN

Farklı ekim zamanları, azot dozları ve azot dozu uygulama zamanlarının mercimekte verime, protein oranına ve pişme süresine etkisi

01.12.2006/15.05.2009

27.473,56

TÜBİTAK

TOVAG-111O433

Doç.Dr. Süleyman AVCI

Türkiye doğal florasında bulunan bazı korunga türlerinin polen morfolojilerinin araştırılması

Ekim 2012/Mart 2012

24 950.00

 

Devam Eden Projeler

TÜBİTAK PROJELERİ

Proje Desteği/No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

Başlama/Bitiş Tarihi

Proje Destek

Miktarı (TL)

TÜBİTAK

TOVAG-1090641

Prof.Dr. Mehmet Demir KAYA

Kurak alanlarda ayçiçeği verimi ve yağ oranını arttırmada etkili olabilecek bazı alternatif tarım tekniklerinin incelenmesi

Mayıs 2010/Kasım 2012

155.000

 

ESOGÜ BAP PROJELERİ

Proje Desteği/No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

Başlama/Bitiş Tarihi

Proje Destek

Miktarı (TL)

BAP

200923019

Prof.Dr. Murat OLGUN

Kuru ve Sulu Koşullar için Geliştirilen Tahıl Çeşit Adaylarının Agronomik ve Kalite Özellikleri ile Bunlar Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Eylül 2009/

Devam ediyor

128.327

BAP

201123015

Prof.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU

Buğday yetiştirilen kahverengi ve kahverengi orman topraklarının verimlilik durumunun belirlenmesi

 

Nisan 2011/

Devam ediyor

106.597

BAP

201123039

Doç.Dr. Nihal KAYAN

Eskişehir koşullarında farklı toprak işleme, ekim nöbeti sistemleri ve azotlu gübrelemenin verim ve azot alımı üzerine etkileri

Ekim 2011/

Devam ediyor

99.817

BAP

201123033

 

 

Dr.Öğr. Üyesi Zehra Aytaç

Değişik aspir genetoplerinin çinko etkinliklerinin ve farklı çinko uygulama yöntemlerinin üreli ve üresiz koşullar altında tane çinkosunun artırılması üzerine etkisinin belirlenmesi

Eylül 2011/

Devam ediyor

98.726

BAP

201123029

 

Doç.Dr. Süleyman Avcı

Onobrychis cinsi Onobrychis seksiyonuna ait bazı endemik korunga türlerinin kromozom sayıları, morfolojileri ve ploidi seviyelerinin Araştırılması

Ağustos 2011/

Devam ediyor

95.668