TR | EN
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

        

Genel Bilgiler

Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç yerleşkesinde yer almaktadır. 1995 yılında kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi’nde Tarla Bitkileri Bölümü 2002 yılında öğretime başlamıştır. Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye’de bitkisel üretimi en geniş bir şekilde temsil eden bölümdür. Bölümde tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri alanlarında; agronomi, ıslah, doku kültürü ve biyoteknoloji yanında bitki ekolojisi, sürdürülebilir tarım, organik tarım, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve diğer konularla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Bölümün amacı bilim ve teknolojiyi kullanarak yöresel, bölgesel ve evrensel değerler doğrultusunda araştırmalar yapmak; yaratıcı, girişimci, işbirliğine açık ve hoşgörülü, üretken bireyler yetiştirmek ve tüm bu değerleri toplumun hizmetine sunmaktır. Bölümde, tarla bitkileri alanında lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisansüstü eğitim sonunda, yüksek lisans (tezli) ve doktora derecesi verilmektedir.


Misyon

Bilim ve teknolojiyi kullanarak evrensel değerler doğrultusunda araştırmalar yapmak; yaratıcı, girişimci, işbirliğine açık ve hoşgörülü üretken bireyler yetiştirmek ve tüm bu değerleri toplumun hizmetine sunmaktır. 


Vizyon

Bilimsel araştırmalar, eğitim öğretim ve üretilen bilgilerin gerek bilim insanları gerekse üreticilerle paylaşarak hizmetleriyle toplumla bir bütün oluşturup, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bölümler arasında yer almaktır.

Laboratuvarlarımız


TarlamızMezunların İş Olanakları

Bölümden mezun olan Ziraat Mühendisleri; T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Kamu ve Özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, belediyelerde, özel tohum firmalarında, un, irmik, yağ vb. fabrikalarda, tarımsal ilaç firmalarında, tohum gübre ve zirai ilaç bayilerinde, aktarlarda ve bunun gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma alanları bulabilmektedirler. Bu gibi çalışma alanlarının yanı sıra kendi işlerini ve üretim tesislerini kurup işletebilmektedirler.


Bölüm Olanakları


Tarla Bitkileri Bölümünde 5 profesör, 3 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümü ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç Yerleşkesi’nde bulunan Araştırma ve Uygulama sahasında, bölüme ait 120 dekarlık araştırma ve uygulama alanı mevcuttur. Ayrıca, bölümde Yağ Analizi, Tahıl ve Baklagil Kalite Analizi, Tohumluk ve Sitoloji çalışmalarının yürütüldüğü iki adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu olanaklar doğrultusunda öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim verilmektedir.


Eğitim Amaçları

Gerek özel gerekse resmi kuruluşların yeterli ve donanımlı eleman ihtiyacını karşılamak üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermek, çiftçilerin ve tarımsal sanayinin ihtiyaçları göz önünde tutularak gerek çeşit gerekse üretim teknikleri ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek ve çözümler üretmek, alanında ileri teknoloji bilgi ve teknolojiler geliştirmektir.


Program Çıktıları

•          Kendini ifade etmede yeterlilik kazanma, ulusal ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi

•          Temel Bilimler alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözme becerisi

•          Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

•          Hayat boyu öğrenme becerisi

•          İnisiyatif kullanma, bireysel ve takım çalışması yapabilme, sorunların çözümünde karşılaştırmalı düşünebilme becerisi

•          Tarla tarımı ve çevre konusunda gerekli bilgilere sahip olma ve güncel bilgileri takip edebilme becerisi

•          Bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kaliteyi sınırlandıran problemleri ve bileşenlerini analiz etme, çözüm üreterek projelendirme becerisi

•          Tarla bitkilerine ait tür ve çeşitleri tanıma, tohumluk, kalite ve fizyolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olma

•          Ekoloji, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi hakkında bilgi sahibi olma

•          Alanı ile ilgili modern teknik ve araçları seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden yararlanma becerisi

•          Tarla bitkilerini yetiştirme ve ıslahı konularında araştırma sonuçlarını yorumlamada uygun istatistiksel yöntemleri kullanma becerisi

•          Bitki ıslahının genetik ve sitogenetik temellerini öğrenerek modern ve klasik ıslah yöntemlerini kullanma becerisi

•          Tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri, çayır mer’a ve yem bitkilerinin modern yetiştirme teknikleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma becerisi

•          Tarla ürünlerinin kalite, standardizasyon, muhafaza ve pazarlaması konularında bilgi sahibi olan Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.


Bitkilerimiz


Adres ve İletişim Bilgileri  (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Ali Numan KIRAÇ Yerleşkesi 26480 Eskişehir

Tel 0222 239 37 50

Faks 0222 324 29 90

Prof. Dr. Murat OLGUN (Bölüm Başkanı) Dahili: 4862

Doç. Dr. Duran KATAR (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 4833

Dr. Öğretim Üyesi  Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 4836

Doç. Dr. Nihal KAYAN (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 4816