TR | EN
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

         

Genel Bilgiler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 16.04.2014 tarih ve 23857 sayılı kararı ile  kurulan bölümümüzde 2 profesör ve 2 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendsiliği Anabilim Dalı Programı kapsamında yüksek lisans programının açılması için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Gıda mühendisliği, genel olarak gıda maddelerinin/hammaddelerinin uygun yöntemlerle işlenmesi, üretim optimizasyonu, yeni ürünlerin geliştirilmesi, kalite kontrolü, muhafaza yöntemleri ve raf ömrünün uzatılması, katkı maddeleri, sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması ve gıda üretiminde kalite ve güvenilirliğin sağlanması süreçlerinin tasarımı, kuruluşu, işletilmesi ve geliştirilmesi ile uğraşan bir mühendislik dalıdır. Gıda mühendisleri; çeşitli kamu kurumlarında ve gıda endüstrisinin tüm dallarında görev almaktadırlar.  

Vizyon

Gıda Mühendisliği alanında bilimsel çalışmaları evrensel düzeyde yapabilecek akademik bilgi, tecrübe, teknik beceri ve araştırma yeteneğine sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilen; kaliteli ve güvenli gıda üretimi için gıda endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kadroları yetiştirerek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak ve ulusal/uluslararası düzeyde etkin bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

Misyon

Mesleki bilgi birikimi ile gıda endüstrisinin gelişimine faydalı olabilecek, problemleri analiz ederek bilimsel çözümler getirebilecek, disiplinlerarası projeler geliştirebilecek ve özgün bulguları ile alanına ulusal/uluslararası düzeyde katkı yapabilecek öğrenciler yetiştirmektir.