TR | EN
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

       

Genel Bilgiler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2011 tarih ve 606 sayılı kararı ile Fakültemizde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün açılması uygun görülmüştür.


Misyon

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün misyonu; ülke ve bölgenin toprak ve tarımsal üretim ile ilgili sorunlarını çözmek üzere araştırmalar yürütmek ve konusunun uzmanı, çağdaş bilgilerle donanmış  Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.


Vizyon

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, bitki besleme problemleri, çevre yönetimi, sürdürülebilir tarım, kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanım uygulamaları ile ilgili mevcut ve ortaya çıkan sorunlarda kritik liderlik sağlayacaktır. Bölümde, öğretim, araştırma ve sosyal yardım programları aracılığıyla, toprak ve bitki besleme konularında çok önemli görevler ele alınacaktır.