TR | EN
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

 

Genel Bilgiler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2011 tarih ve 606 sayılı kararı ile Fakültemizde Bitki Koruma Bölümünün açılması uygun görülmüştür.

Misyon

Öğrencilerimizin mezun olduklarında konusuna hakim, çalışkan, dinamik ve çabuk karar verebilen Bitki Koruma dalında uzman Ziraat Mühendisleri olmalarını sağlamaktır. İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’de kültür bitkilerinde görülen hastalık, zararlı ve yabancı otları saptamak, bu hastalık, zararlı ve yabancı otları saptamak, bu hastalık, zararlılar ve yabancı otlara karşı çevre dostu entegre mücadele yöntemlerini uygulayarak üründe verim ve kalite kayıplarını önlemek açısında araştırmalar yapmaktadır. Bitki sağlığı sorunlarına yönelik projeler hazırlamak ve uygulamak suretiyle çözümler üretmektir. Bitki sağlığını ilgilendiren her konuda araştırma sonuçlarına dayalı bilimsel makaleler, bildiriler, kitaplar ve diğer şekillerde yayınlar yapmaktır.

Vizyon

Bitki koruma bölümü olarak sahip olduğu iki anabilim dalına ait bilim alanlarında çağdaş bilime ve teknolojiye katkıda bulunacak her türlü eğitim, öğretim, araştırma ve yayım hizmetlerini verecek bir yapıya ulaşmaktır. Bu amaçla ulusal ve uluslar arası ilişkiler çerçevesinde projeler yürütmek, her türlü bilimsel toplantılara katılmak ve düzenlemek, bitki sağlığı konusunda bilgi paylaşımını sağlamaktır.